Sněmovní tisk 262
N.z. o zrušení zákona o veřej. nezis. ústav. zdrav. zaříz.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Šnajdr, Leoš Heger, Jiří Štětina, Petr Tluchoř, Petr Gazdík, Kristýna Kočí) předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: Šnajdr M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 15. 2. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2011 jako tisk 262/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2011 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5., 10. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 515).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/3, který byl rozeslán 20. 9. 2011 v 17:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 760).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 203, dokument 203/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 10. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Radek Sušil) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 10. 2011 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 203/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 10. 2011 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 203/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 387).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 262/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 262/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 864).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 160 pod číslem 466/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nezisková organizace, organizace zdravotnictví, zdraví veřejnosti, zdravotní pomoc, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)