Sněmovní tisk 167
Novela z. o daňovém poradenství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 14. 4. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 14. 4. 2010 senátorům jako tisk 270/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 329 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 9. 2010 a přijal usnesení č. 355, které bylo rozdáno jako tisk 270/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2010 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 505).
  Návrh projednán dne 24. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 540).
  Návrh projednán dne 27. 10. 2010 na 24. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 579).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 4. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: Pakosta P.,Oberfalzer J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 8. 11. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 11. 2010. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2010 jako tisk 167/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Michal Babák a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 117, usnesení č. 306).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Komory
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, daňové právo, poradenství, profesní komora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)