Sněmovní tisk 117
N.z. o účastnících protikomunistického odboje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 8. 6. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 8. 6. 2010 senátorům jako tisk 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 6. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Richard Svoboda, MBA).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 9. 2010 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 288/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 539).
  Návrh projednán dne 22. 9. 2010 na 23. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 560).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 4. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: Grulich Tomáš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 117/0 dne 6. 10. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 5. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 11. 2010 jako tisk 117/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2010 (usnesení č. 43). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 9. 12. 2010.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odboj, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: komunismus, občanská neposlušnost, odškodnění, válečný veterán

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)