Sněmovní tisk 1103
Novela z. o důchodovém spoření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Helena Langšádlová, Marek Benda, Radim Vysloužil) předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2013.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1103/0 dne 9. 7. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 7. 2013. Vláda zaslala stanovisko 2. 8. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 8. 2013 jako tisk 1103/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, penzijní připojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)