Sněmovní tisk 1085
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Anna Putnová, Karel Schwarzenberg, Vlasta Bohdalová, Dagmar Navrátilová, Jaroslava Wenigerová) předložila sněmovně návrh zákona 18. 6. 2013.
Zástupce navrhovatele: Putnová A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1085/0 dne 19. 6. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 6. 2013. Vláda zaslala stanovisko 17. 7. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 7. 2013 jako tisk 1085/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Politika zahraniční, Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kvalita výuky, škola v zahraničí, školství, učitel, výchovně vzdělávací zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)