Sněmovní tisk 1064
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1064/0 dne 30. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2013. Vláda 27. 6. 2013 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, místní volby, obec, ústava, všeobecné volební právo, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)