Sněmovní tisk 1035
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 7. 12. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 7. 12. 2012 senátorům jako tisk 5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 1. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 2. 2013 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 5/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 79).
  Návrh projednán dne 2. 5. 2013 na 9. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 189).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 24. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Jermář J.,Chládek M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1035/0 dne 27. 5. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 6. 2013 jako tisk 1035/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: periferní jednotka, počítač, připuštění ke zkoušce, školní vzdělávání, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)