Sněmovní tisk 1012
Novela z. - veterinární zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Bendl, Pavol Lukša, Jiří Papež, Ladislav Skopal, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Bendl P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1012/0 dne 3. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 29. 5. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 5. 2013 jako tisk 1012/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Včelařství, Veterinářství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana zvířat, veterinární inspekce, veterinární legislativa, zdraví zvířat, živočišný produkt

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)