Sněmovní tisk 1006
Novela z. o hospodaření energií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (František Dědič, Jan Bauer) předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: Dědič František, Bauer Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1006/0 dne 26. 4. 2013.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 4. 2013. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2013 jako tisk 1006/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, hospodaření se zdroji, izolace stavby, pronájem nemovitosti, úspora energie, využívání zdrojů, zlepšování bydlení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)