Sněmovní tisk 966
Novela z. o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 966/0 dne 20. 11. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Snopek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1500).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 966/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 966/2, který byl rozeslán 10. 3. 2010 v 12:15.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Obchod zahraniční, Právo autorské

Deskriptory EUROVOCu: celní kontrola, celní spolupráce, dovoz, duševní vlastnictví, patent, průmyslové vlastnictví, vývoz

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
191/1999novelizujeZákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů966/0


ISP (příhlásit)