Sněmovní tisk 939
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michaela Šojdrová, Ludvík Hovorka, Jiří Carbol, Jan Kasal, Jan Grůza, Cyril Svoboda, Jiří Hanuš, Libor Ambrozek) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 939/0 dne 22. 10. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2009 jako tisk 939/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Ing. David Kafka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 12. 2009 na 66. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 1. 12. 2009 na 66. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1496).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 939/3, který byl rozeslán 29. 1. 2010 v 16:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2010 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 13, usnesení č. 1592).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2010 poslancům jako tisk 939/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2010 poslancům jako tisk 939/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 25, usnesení č. 1657).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 29. 4. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 939/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 939/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 12, usnesení č. 1683).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 166/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: mateřský příspěvek, sociální dávky, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)