Sněmovní tisk 930
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 9. 4. 2009. Návrh zákona rozeslán dne 9. 4. 2009 senátorům jako tisk 56/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 56/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 175).
  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 328).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 13. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Hálek, Moldan, Jehlička.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 20. 10. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 11. 2009 jako tisk 930/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: pracovní poměr na dobu určitou, pracovní smlouva, univerzita, vědecký pracovník, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)930/0


ISP (příhlásit)