Sněmovní tisk 905
Novela trestního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: m.pro lid.práva, m.spravedl..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 905/0 dne 28. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 8. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1511).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: ochrana komunikací, ochrana soukromí, tisk, trestní řízení, trestní zákoník, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)