Sněmovní tisk 871
Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Liška, Kateřina Jacques, Přemysl Rabas, Martin Bursík) předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 2009.
Zástupce navrhovatele: Liška O. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 871/0.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2009. Vláda zaslala stanovisko 16. 7. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 7. 2009 jako tisk 871/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 7. 2009. Určil zpravodaje: PhDr. Olga Zubová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 111, usnesení č. 1418).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, rozhlasové vysílání, správní pravomoc, správní rada, televize

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)