Sněmovní tisk 841
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 841/0 dne 13. 5. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1287).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 841/4, který byl rozeslán 19. 3. 2010 v 9:30.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, profesní příprava, zdravotní péče, zdravotní personál, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)