Sněmovní tisk 77
Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 77/0 dne 6. 11. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 11. 2006 (usnesení č. 35). Určil zpravodaje: JUDr. Cyril Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2006 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 124).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 77/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 92, usnesení č. 199).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 10. 2006 jako senátní tisk 392/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 392/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 72).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 11. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 85/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Červený kříž, mezinárodní humanitární právo, ratifikace dohody, válkaISP (příhlásit)