Sněmovní tisk 741
Novela z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 741/0 dne 17. 2. 2009.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2009 (usnesení č. 351). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 28. 4. 2009.Hesla věcného rejstříku: Investice, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: podpora investic, podpora podnikání, podpůrná politika, technologický areál

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
72/2000novelizujeZákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)741/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti741/0
250/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky741/0
515/2004rušíNařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek741/0
578/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek741/0
338/2006rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.741/0
68/2008rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů741/0


ISP (příhlásit)