Sněmovní tisk 631
N.z. o nájemném z bytů a jeho sjednávání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milada Halíková, Miroslav Opálka) předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: Halíková, Opálka.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 631/0 dne 9. 10. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 10. 2008. Vláda zaslala stanovisko 4. 11. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 11. 2008 jako tisk 631/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytové právo, nízký nájem, pronájem nemovitosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)