Sněmovní tisk 626
Novela z. o technických požadavcích na výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 626/0 dne 2. 10. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Určil zpravodaje: Ing. Karel Korytář a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 37, usnesení č. 903).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 347, dokument 347/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 347/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 47).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 154 pod číslem 481/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Normy technické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní norma, metrologie, sladění norem, technické předpisy a normy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)