Sněmovní tisk 556
Novela z. o dani z nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Hašek, Miloslav Vlček, Karel Kratochvíle, František Novosad, Ladislav Skopal, Jiří Hanuš, Václav Grüner, Josef Čerňanský, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 11. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: Hašek Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 556/0 dne 14. 7. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 7. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 556/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 97, usnesení č. 894).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daňová úleva, místní daň, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)