Sněmovní tisk 533
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 533/0 dne 12. 6. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 6. 2008 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Mgr. Ivana Levá a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 8. 2008 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 860).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 533/2, který byl rozeslán 27. 10. 2008 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 932).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 358, dokument 358/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 358/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 40).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 154 pod číslem 479/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zabezpečení sociální, Zaměstnanost, Zdravotně postižení občané

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, invalidní pojištění, lékařský posudek, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu533/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení533/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění533/2
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání533/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti533/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách533/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi533/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění533/2
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců533/0
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony533/2
382/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony533/2


ISP (příhlásit)