Sněmovní tisk 513
Dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 513/0 dne 22. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Ing. Milan Šimonovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2008 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 907).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 513/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 2. 2009 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 153, usnesení č. 1007).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 5. 2008 jako senátní tisk 262/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 7. 2008 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 262/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 262/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 262/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 64).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25. 2. 2009.Deskriptory EUROVOCu: družice, Mezinárodní telekomunikační unie, satelitní přenos, telekomunikaceISP (příhlásit)