Sněmovní tisk 487
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomáš Kvapil, Radko Martínek, Libor Ambrozek, Jiří Carbol, Ludvík Hovorka, Michaela Šojdrová) předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: Kvapil Tomáš a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 487/0 dne 10. 4. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2008 jako tisk 487/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2008 (usnesení č. 254). Určil zpravodaje: Josef Smýkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 832).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 487/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 487/3, který byl rozeslán 24. 10. 2008 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 228, usnesení č. 940).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 356, dokument 356/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 356/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 54).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 154 pod číslem 482/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová úleva, manželé

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)