Sněmovní tisk 483
Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 483/0 dne 9. 4. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 771).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 483/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2008 na 38. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 26, usnesení č. 871).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 10. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 328, dokument 328/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 10. 2008 a přijal usnesení č. 325, které bylo rozdáno jako tisk 328/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 10. 2008 na 17. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 509).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 11. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 11. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2008.

Zákon vyhlášen 1. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 413/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: převoditelný cenný papír, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluh, zadluženostISP (příhlásit)