Sněmovní tisk 460
Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 460/0 dne 17. 3. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 3. 2008 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 750).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 460/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 17. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 460/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 460/3, který byl rozeslán 23. 10. 2008 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 209).Hesla věcného rejstříku: Nemovitosti, Poplatky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: ceník, katastr nemovitostí, nemovitý majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)