Sněmovní tisk 44
Novela zákona o krajích (krajské zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 13. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: Tošenovský Evžen.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 44/0 dne 19. 9. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2006. Vláda zaslala stanovisko 12. 10. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2006 jako tisk 44/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Schůze Poslanecké sněmovny, Situace krizové, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: legislativní proces, národní parlament, regionální celek, regionální parlament

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)44/0


ISP (příhlásit)