Sněmovní tisk 43
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 28. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: Zahradník Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 19. 9. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2006. Vláda zaslala stanovisko 12. 10. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2006 jako tisk 43/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Cizinci, Školství

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, mateřská škola, organizace školství, politika vzdělávání, předškolní výchova, přístup ke vzdělání, rozpočet školství, školní vzdělávání

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)43/0


ISP (příhlásit)