Sněmovní tisk 424
Vl.n.z. o dluhopisovém programu na úhradu schodku SR ČR 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 424/0 dne 25. 2. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 713).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 424/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 93, usnesení č. 755).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 249, dokument 249/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 265, které bylo rozdáno jako tisk 249/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 410).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 244/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, rozpočtový schodek, snižování dluhu, umořování veřejného dluhu, veřejný dluhISP (příhlásit)