Sněmovní tisk 336
Úmluva MOP č. 45 o zaměstnávání žen v podzemí a dolech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 336/0 dne 30. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 10. 2007 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: MUDr. Dagmar Molendová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2007 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 528).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 142, usnesení č. 629).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 10. 2007 jako senátní tisk 121/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 121/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 12. 2007 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 121/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 292).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, důlní dobývání, Mezinárodní organizace práce, práce žen, rovné zacházení, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)