Sněmovní tisk 300
Střednědobé výdajové rámce na léta 2009 a 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 9. 2007 jako tisk 300/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 22. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 554).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)