Sněmovní tisk 244
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Pavel Kováčik, Kateřina Konečná, Miloslava Vostrá) předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2007.
Zástupce navrhovatele: Bebarová-Rujbrová a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 244/0 dne 21. 6. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 6. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 7. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 7. 2007 jako tisk 244/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád jednací - PS

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, legislativní proces, vládní návrh zákona

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)