Sněmovní tisk 209
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 5. 2007 jako tisk 209/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 5. 2007 (usnesení č. 119). Zpravodajem určen Ing. Karel Sehoř.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 23. 5. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 209/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 139, usnesení č. 364).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)