Sněmovní tisk 156
Novela devizového zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: min.financí,min.zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 156/0 dne 1. 3. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2007 (usnesení č. 84). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 242).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/, Nemovitosti, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, devizová politika, devizové právo, les, převod vlastnictví, zemědělská nemovitost, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)