Sněmovní tisk 144
Vl.n.z. o dluhopisovém programu na úhradu jistin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 144/0 dne 12. 2. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 2. 2007 (usnesení č. 80). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 238).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 144/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2007 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 139, usnesení č. 263).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 3. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 44, dokument 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 4. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2007 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 89).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 4. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 5. 2007.

Zákon vyhlášen 11. 5. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 105/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: převoditelný cenný papír, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluh, zadluženostISP (příhlásit)