Sněmovní tisk 117
Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2007

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 1. 2007 jako tisk 117/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Zpravodajem určen Ing. Pavol Kubuš.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 6. 2. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 117/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 230).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 12. 2006 jako senátní tisk 10/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 1. 2007 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 10/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, letecká doprava, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, pozemní doprava, vojenské cvičení, vstup cizincůISP (příhlásit)