Sněmovní tisk 11
Úmluva MOP č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 11/0 dne 21. 8. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 54).

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 12. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 11/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 75, usnesení č. 187).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 8. 2006 jako senátní tisk 370/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Milan Špaček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 10. 2006 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 370/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 370/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 11. 2006 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 572).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 4. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 24/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Mezinárodní konference práce, Mezinárodní organizace práce, první zaměstnání, vstup do zaměstnáníISP (příhlásit)