Sněmovní tisk 1086
Novela z. o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1086/0 dne 22. 4. 2010.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 11. 5. 2010. Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 76)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: DNK, farmaceutická legislativa, farmaceutický průmysl, farmaceutický výrobek, genetika, kontrola léčiv, lék

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)1086/0


ISP (příhlásit)