Sněmovní tisk 107
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 107/0 dne 6. 12. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2006 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 181).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 2. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 107/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 107/2, který byl rozeslán 25. 4. 2007 v 14:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 316).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 67, dokument 67/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 5. 2007 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 67/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 135).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 174/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Úřady zastupitelské v zahraničí

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: diplomatické zastoupení, ministerstvo, pracovník v zahraničí, rozpočtová pravidla, rozpočtová skladba, veřejné finance

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)