Sněmovní tisk 1
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 8. 2006 jako tisk 1/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 1/1 rozesláno poslancům 26. 9. 2006.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 20. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1/1a (doporučuje zamítnout).
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 20. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 65, usnesení č. 66).Hesla věcného rejstříku: Státní závěrečný účet

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)