Sněmovní tisk 997
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Ladislav Skopal, Karel Kratochvíle, Petr Zgarba, Pavel Kováčik, Josef Šenfeld, Jiří Hanuš) předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Skopal L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 997/0 dne 10. 12. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 997/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová úleva, ekonomicky činná zemědělská populace, mladý zemědělec, zemědělské družstvo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)