Sněmovní tisk 972
Novela z. o silniční dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 26. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: Rudolf Blažek.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 972/0 dne 27. 11. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 12. 2009 jako tisk 972/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Zdeněk Prosek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Přestupky

Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, dopravní licence, jízdní personál, osobní doprava, osobní tarif, silniční doprava, taxi

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)