Sněmovní tisk 960
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Fiala, Marek Benda, Bohuslav Sobotka, Zdeněk Jičínský) předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: Fiala J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 960/0 dne 10. 11. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 12. 2009 jako tisk 960/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 12. 2009 (usnesení č. 455). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2010 na 69. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1583).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 960/2 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2010 zprávu doručenou poslancům jako tisk 960/Z.
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 12. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 960/3 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: kontrola ústavnosti, kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)