Sněmovní tisk 956
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: Braný P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 956/0 dne 6. 11. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 12. 2009 jako tisk 956/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 12. 2009 (usnesení č. 455).
  Navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1556).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 956/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament /EP/, Mzdy, odměny za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, státní úředník, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)