Sněmovní tisk 950
Zpr. o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2009

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 10. 2009 jako tisk 950/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 11. 2009 (usnesení č. 437). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 950/2 rozesláno poslancům 24. 11. 2009.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 18. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 950/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)