Sněmovní tisk 944
Novela z. o zdravotní péči v nestátních zdravot. zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Konečná, Soňa Marková, Milan Bičík) předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Konečná K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 944/0 dne 22. 10. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2009 jako tisk 944/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: organizace zdravotnictví, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)