Sněmovní tisk 935
Novela z. o loteriích a jiných hrách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Cyril Svoboda, Michaela Šojdrová, Jiří Carbol, Ludvík Hovorka, Jan Kasal, Jan Grůza) předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Svoboda C. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 935/0 dne 16. 10. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2009 jako tisk 935/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 1. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1547).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 935/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, herna, hra, nekalá reklama, sociální dopad, správní kontrola

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)