Sněmovní tisk 932
Novela z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 21. 5. 2009. Návrh zákona rozeslán dne 21. 5. 2009 senátorům jako tisk 79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2009 a přijal usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako tisk 79/1 (odročuje jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 5. 2009 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 192).
  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 330).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 13. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Liška, Žák, Venhodová.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 932/0 dne 20. 10. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 11. 2009 jako tisk 932/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, nemovitý majetek, promlčení, vlastnictví, zemědělské družstvo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)