Sněmovní tisk 925
Novela devizového zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 925/0 dne 7. 10. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2009 (usnesení č. 427). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1444).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 925/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 3. 2010 na 75. schůzi.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/, Měna

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, devizové právo, nabytí vlastnictví, nemovitost, zahraniční měna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)