Sněmovní tisk 850
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ježek, Jaroslav Plachý) předložila sněmovně návrh zákona 20. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: Ježek L., Plachý J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 850/0.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 16. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2009 jako tisk 850/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 2009 (usnesení č. 405). Určil zpravodaje: Zdeněk Prosek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: dohoda o cenách, dominantní postavení, kartel, kontrola restriktivních praktik, omezování soutěže, soutěžní politika, soutěžní právo, volná soutěž

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)