Sněmovní tisk 843
Novela z. o vlastnictví bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeňka Horníková, Jan Bürgermeister) předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: Horníková Z.,Bürgermeister J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 843/0 dne 13. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2009 jako tisk 843/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 6. 2009 (usnesení č. 401). Určil zpravodaje: Ing. Jan Babor a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1414).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 843/3, který byl rozeslán 1. 2. 2010 v 13:10.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Vztahy vlastnické, Zákon stavební

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, družstevní dům, spoluvlastnictví, údržba, zlepšování bydlení

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)